Thứ hai, 05/09/2022 07:55
Số 9 năm 202231 - 33Download

Đóng góp mới vào bộ sưu tập mẫu vật thiên nhiên của Việt Nam

Đặng Hoài Nhơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Trung Minh

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trong khuôn khổ của Dự án "Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên Việt Nam" do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý, sau 6 năm thực hiện (2015-2021), các nhà khoa học thuộc Viện Tài nguyên và Môi trường biển kết hợp với Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã thu thập được 68 mẫu đá, khoáng vật với 936 tiêu bản phủ hết các phân vị địa tầng có tuổi từ paleozoi đến kainozoi. Kết quả này không chỉ làm phong phú thêm bộ sưu tập mẫu vật về đá, khoáng vật, khoáng sản biển và hải đảo của khu vực miền Bắc mà còn góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và hiểu biết thiên nhiên của công chúng.

Lượt dowload: 18 Lượt xem: 72

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)