Thứ sáu, 05/08/2022 07:55
Số 8 năm 202233 - 35Download

Thành công về hợp tác quốc tế trong KH&CN giữa Việt Nam và UNESCO

Trịnh Quỳnh Trang

Vụ Hợp tác quốc tế

Trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy chuyển giao khoa học và công nghệ (KH&CN), tận dụng cơ hội để phát triển đất nước. Trung tâm Vật lý Quốc tế (ICP) và Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học (ICRTM) ra đời dưới sự bảo trợ của UNESCO là một dấu mốc khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ khoa học thế giới, giúp Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Đồng thời, đây cũng là thành quả minh chứng cho những nỗ lực và thành công của công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong KH&CN.

Lượt dowload: 9 Lượt xem: 39

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)