Thứ bảy, 05/11/2022 07:55
Số 11 năm 20226 - 9Download

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030: Nội dung và triển khai thực hiện

PGS.TS Hoàng Minh, ThS Nguyễn Lan Anh, ThS Đặng Thu Giang, ThS Hà Công Hải, TS Nguyễn Hữu Xuyên

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 11/05/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đến năm 2030 (Chiến lược) (Quyết định số 569/QĐ-TTg). Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ riêng với ngành khoa học và công nghệ (KH&CN) mà còn với toàn thể hệ thống chính trị bởi vai trò của KH,CN&ĐMST trong 10 năm tới là đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bài viết này làm rõ các nội dung chính và việc triển khai Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030.

Lượt dowload: 15 Lượt xem: 73

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)