Thứ bảy, 05/11/2022 07:50
Số 11 năm 202210 - 14Download

Xây dựng thương hiệu cho nông sản ở Việt Nam: Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn

Hồ Ngọc Cường1, Nguyễn Thị Thuỳ Dung2

1Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Việt Nam là quốc gia có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, đặc thù với các tiểu vùng sinh thái khác nhau. Hầu như địa phương nào cũng có những đặc sản nổi tiếng gắn với địa danh. Song, hiện nay mới có ít sản phẩm nông sản được đăng ký bảo hộ thương hiệu nông sản trong nước. Trên cơ sở thực trạng xây dựng thương hiệu nông sản của Việt Nam, bài viết phân tích những khó khăn, tồn tại trong xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nông sản ở nước ta, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

Lượt dowload: 17 Lượt xem: 89

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)