Thứ bảy, 05/11/2022 07:45
Số 11 năm 202215 - 19Download

Một góc nhìn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao

GS.TS Đặng Lương Mô

Giáo sư danh dự Đại học Hosei, Tokyo, Nhật Bản

Cố vấn Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

 

Là một chuyên gia về vi mạch, song GS.TS Đặng Lương Mô quan tâm và hiểu được tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp. Hơn một thập kỷ trước, ông từng kiến nghị trong Luật Công nghệ cao cần có điều khoản yêu cầu các cơ sở nghiên cứu khoa học phải có tỷ lệ nghiên cứu nhất định phục vụ nông nghiệp. Trong bài viết này, ông cung cấp một góc nhìn cụ thể về phát triển nông nghiệp công nghệ cao dựa trên việc phân tích tổng quan và hoạt động cụ thể của một số quốc gia có nền nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu.

Lượt dowload: 16 Lượt xem: 90

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)