Thứ sáu, 10/11/2023 07:55
Số 11 năm 20236 - 8Download

Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng Việt Nam

Mai Văn Thủy

Ngày 23/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ  (SHTT)  về  sở  hữu  công  nghiệp  (SHCN),  bảo  vệ  quyền  SHCN, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT (sau đây gọi tắt là Nghị định 65). Vậy Nghị định 65 có ý nghĩa như thế
nào? Các điểm mới và trọng tâm của Nghị định này là gì? Những đối tượng nào sẽ chịu tác động nhiều nhất từ Nghị định 65? Để làm rõ những vấn đề này, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Cục trưởng Cục SHTT.

Lượt dowload: 91 Lượt xem: 455

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)