Thứ năm, 15/10/2020 08:40
Số 10 năm 202021 - 23Download

Việt Nam - Hình mẫu của các nước đang phát triển trong thiết lập hệ thống đổi mới sáng tạo

Ngày 2/9/2020, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố trực tuyến Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2020, theo đó Việt Nam tiếp tục giữ thứ hạng 42 trong tổng số 131 quốc gia/nền kinh tế. So với năm 2019, thứ hạng này của Việt Nam không tăng, nhưng tiệm cận nhóm 40 quốc gia/nền kinh tế dẫn đầu; một số trụ cột, nhiều chỉ số quan trọng có sự cải thiện đáng kể và tiếp tục được xem là hình mẫu của các nước đang phát triển trong việc thiết lập hệ thống ĐMST như là một ưu tiên quốc gia.

Lượt dowload: 7 Lượt xem: 23

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)