Thứ ba, 15/12/2020 08:20
Số 12 năm 20204 - 6Download

Techfest Vietnam 2020: Kết nối và thành công

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2020 (Techfest Vietnam 2020) diễn ra chính thức ngày 27 và kết thúc ngày 29/11/2020. Techfest Vietnam 2020 đã tiếp nối, phát huy kết quả đạt được của những năm trước, đồng thời “Thích ứng - Chuyển đổi - Bứt phá” trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của năm nay. Kết nối là hoạt động chính và xuyên suốt dẫn đến thành công của Techfest Vietnam 2020.

Lượt dowload: 11 Lượt xem: 76

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)