Thứ ba, 15/12/2020 08:35
Số 12 năm 202020 - 22Download

Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số từ các dự án ứng dụng và chuyển giao công nghệ

TS Nguyễn Thế Ích

Chánh Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi

Trong giai đoạn 2016-2020, đã có 400 dự án được phê duyệt thực hiện trong khuôn khổ Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”(Chương trình nông thôn miền núi). Các dự án đã chuyển giao thành công hàng nghìn lượt công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phù hợp với từng vùng miền, trên cơ sở đó xây dựng được hàng nghìn mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN, góp phần quan trọng phát triển bền vững kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

Lượt dowload: 14 Lượt xem: 88

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)