Thứ hai, 10/06/2024 08:00
Số 6 năm 202437 - 40Download

Hà Nam hướng đến thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương và vùng đồng bằng sông Hồng

Lê Hạnh

Xác định vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ (KH&CN) đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hà Nam, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành KH&CN Hà Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nhằm tìm hiểu về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) cũng như phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất kiến nghị của ngành KH&CN Hà Nam, hướng đến thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KH,CN&ĐMST địa phương và vùng Đồng bằng sông Hồng, Tạp chí KH&CN Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Tất Niên, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nam.

Lượt dowload: 27 Lượt xem: 122

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)