Thứ hai, 10/06/2024 07:45
Số 6 năm 202448 - 49Download

Nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương - Kinh nghiệm từ Hải Phòng

Hạnh Lê

Cần phải hiểu đúng bản chất của Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương, đó là: cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST), qua đó cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH,CN&ĐMST của từng địa phương” - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh nhấn mạnh tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) tại thành phố Hải Phòng” ngày 09/05/2024.

Lượt dowload: 32 Lượt xem: 110

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)