Thứ hai, 10/06/2024 07:50
Số 6 năm 202444 - 47Download

Phát huy giá trị tài sản trí tuệ gắn với bản sắc văn hóa, con người Thừa Thiên Huế

Kiều Oanh, Hồ Thắng

Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế đang trong tiến trình xây dựng để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng “văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”. Do đó, việc xác lập, bảo hộ và bồi tụ các giá trị tài sản trí tuệ (TSTT) là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên, chú trọng. Cùng với đó, việc gắn quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) với các hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh để thúc đẩy, tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, mô hình kinh doanh mới là nhiệm vụ cần thiết để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Lượt dowload: 31 Lượt xem: 131

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)