Thứ sáu, 10/06/2022 07:55
Số 6 năm 202211 - 13Download

Sự hình thành các Spin-off tại Viện Khoa học Việt Nam thập niên 90 (Kỳ 2)

Phạm Tuấn Huy, Phạm Quang Tuấn, Phạm Thị Bích Ngọc

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kỳ 1 của bài báo, đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam số 3A/2022, đã đánh giá sự hình thành của các Spin-off thuộc Viện Khoa học Việt Nam (KHVN) trong thập niên 90. Nhưng, để có thể có cái nhìn khách quan về sự hình thành, phát triển và kết thúc của các Spin-off này, chúng ta cần đánh giá những tác động chủ quan và khách quan. Từ đó rút ra kinh nghiệm phục vụ xây dựng chính sách phù hợp cho loại hình doanh nghiệp này thời gian tới.

Lượt dowload: 13 Lượt xem: 64

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)