Thứ hai, 10/06/2024 08:00
Số 6 năm 20244 - 6Download

Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sẽ được sửa đổi thế nào?

Minh Hà

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 11/2014/TTBKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (Thông tư 11). Bài viết tổng hợp lại một số bất cập và định hướng nội dung cần sửa đổi của dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 11*.

Lượt dowload: 36 Lượt xem: 133

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)