Thứ hai, 10/06/2024 07:55
Số 6 năm 20247 - 9Download

Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài: Những vấn đề cần quan tâm

Hàn Tường Minh

Tổng Giám đốc Công ty Concetti

Những năm gần đây, hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài cho doanh nghiệp và đặc sản, sản phẩm chủ lực địa phương đã được quan tâm với nhiều cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ từ Nhà nước. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn khiêm tốn, chưa như kỳ vọng do những khó khăn từ cả hai phía khách quan và chủ quan.

Lượt dowload: 29 Lượt xem: 118

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)