Thứ hai, 10/06/2024 07:50
Số 6 năm 202410 - 13Download

Phát triển các tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính công

TS Nguyễn Thanh Nga, TS Lê Quang Thuận

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

Những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội mà đất nước ta đã đạt được, nhất là từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đến nay có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách với tinh thần luôn luôn lắng nghe, cầu thị của các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phát triển của tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách nói chung, tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính công nói riêng còn hạn chế, nhất là về chất lượng nghiên cứu và khả năng đóng góp, phục vụ cho quản lý nhà nước. Bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực tài chính công ở Việt Nam.

Lượt dowload: 37 Lượt xem: 127

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)