Thứ hai, 10/06/2024 07:40
Số 6 năm 202418 - 20Download

Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Những khó khăn cần tháo gỡ

VH

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) có thể đóng vai trò động lực tăng năng suất cho khu vực tư nhân ở Việt Nam. Đó là khẳng định trong Báo cáo có chủ đề “Đẩy mạnh KNĐMST” (Báo cáo) do Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 23/04/2024. Báo cáo của WB đã chỉ ra một số khó khăn đối với các doanh nghiệp KNĐMST và đưa ra khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình.

Lượt dowload: 28 Lượt xem: 133

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)