Thứ sáu, 05/05/2023 07:50
Số 5 năm 202341 - 43Download

Tối ưu vận chuyển dầu khí các mỏ nhỏ, mỏ cận biên tại Vietsovpetro

Vũ Mai Khanh, Trần Quốc Thắng, Lê Việt Dũng, Nguyễn Lâm Anh, Lê Đăng Tâm, Chu Văn Lương, Bùi Trọng Hân, Phạm Thành Vinh

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Những năm gần đây, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (sau đây gọi tắt là Vietsovpetro) đã đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu khí có trữ lượng trung bình (gọi chung là các mỏ nhỏ, mỏ cận biên), nằm tương đối xa hệ thống thu gom vận chuyển dầu khí đang được khai thác. Việc vận hành hệ thống vận chuyển sản phẩm khai thác từ các mỏ nhỏ, mỏ cận biên đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là yêu cầu đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, an toàn, không làm gián đoạn các hoạt động khác. Bằng sự năng động, sáng tạo, các kỹ sư, chuyên gia của Vietsovpetro đã không chỉ giải quyết tốt bài toán này trong thực tế, mà còn cung cấp nhiều kinh nghiệm quý trong việc kết nối, vận chuyển dầu khí từ các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, phát huy tối đa hiệu quả khai thác tài nguyên của đất nước.

Lượt dowload: 112 Lượt xem: 478

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)