Thứ hai, 25/01/2021 08:50
Số 1+2 năm 20212 - 5Download

Cần xây dựng cơ chế vượt trội, đột phá cho KH&CN

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2020, KH&CN đã có nhiều thành tích nổi bật, tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế cần khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của KH&CN trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lượt dowload: 10 Lượt xem: 54

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)