Chủ nhật, 10/09/2023 08:00
Số 9 năm 202328 - 30Download

IPPlatform: Góp phần lan tỏa chuyển đổi số từ trung ương tới địa phương

Tạ Quang Minh1, Trần Thị Thu Hằng1, Ngô Minh Phước2

1Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

2Trung tâm Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Chuyển đổi số đang trở thành một xu thế trên toàn cầu. Việc áp dụng công nghệ số và tận dụng đổi mới sáng tạo đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế của Việt Nam. Thông qua Dự án “Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN) và công cụ khai thác phục vụ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ (Viện KHSHTT) đã phát triển nền tảng dữ liệu và dịch vụ SHCN (IPPlatform). Đây được xem là một công cụ quan trọng để tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ việc chuyển đổi số ở các địa phương.

Lượt dowload: 131 Lượt xem: 600

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)