Chủ nhật, 10/12/2023 07:55
Số 12 năm 202353 - 54Download

Cà Mau: Xây dựng mô hình xen canh lúa - tôm càng xanh toàn đực

Mai Xuân Hương1, Phạm Minh Dũng2, Nguyễn Văn Hải2

1Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

2Trung tâm Giống nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau

 

Thông qua việc thực hiện dự án: “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình xen canh lúa - tôm càng xanh toàn đực theo tiêu chuẩn VietGAP tại vùng bắc Cà Mau, tỉnh Cà Mau” thuộc Chương trình Hỗ trợ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau) đã xây dựng thành công mô hình xen canh lúa - tôm
càng xanh toàn đực đạt chuẩn VietGAP, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trên cùng một diện tích sản xuất, tạo tiền đề cho phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương.

Lượt dowload: 75 Lượt xem: 301

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)