Chủ nhật, 10/12/2023 07:50
Số 12 năm 202355 - 56Download

Hải Phòng: Tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Sở KH&CN Hải Phòng

Sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh TP Hải Phòng đang tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững, quyền SHTT trở thành một trong những công cụ quyết định sức mạnh cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Với xu hướng hội nhập hiện nay, việc thực thi các cam kết về SHTT không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân.

Lượt dowload: 61 Lượt xem: 391

Đánh giá

X
(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)